تحلیلگری داده های حسابرسی؛ فرصتها و نکته ها، نشریه شماره 92

 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
تحلیلگری داده های حسابرسی؛ فرصتها و نکته ها، نشریه شماره 92
مقدمه
پیشرفتهای فناوری و راهکارهای جدید نرم افزاری به حسابرسان امکان می دهند تا از طریق انواع روشهای جدید، با تحلیلگری داده های حسابرسی درگیر شوند. از جمله این روشها، کاوش مجموعه بزرگی از داده های مرتبط حسابرسی از منابع داخلی و خارجی است که شواهد حسابرسی مورد استفاده در ارزیابی ریسک، روشهای تحلیلی، روشهای محتوایی و آزمونهای کنترل از طریق آن به دست می آید.
این راهکارها مزایای زیادی برای حسابرسی دارند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• افزایش کیفیت حسابرسی؛ گروه های حسابرسی با استفاده از روشهای تحلیل داده ها، می توانند تحلیل داده های صاحب کار در فرایند حسابرسی را زودتر شروع کنند، رویکرد حسابرسی متناسب با فعالیتهای صاحب کار طراحی کنند و حسابرسی باکیفیت تری به همراه شواهد حسابرسی مرتبط تر، انجام دهند. همچنین، این روشهای پیشرفته تر، با فرایند پویا و آینده نگرانه شناسایی ناهنجاریها، روندها، همبستگیها و نوسانها، همخوانی دارد و حسابرسان را به سوی مواردی سوق می دهد که احتمال ریسک وجود دارد. افزون بر این، اجرای آزمونهای تراکنشها روی کل جمعیت داده ها، به جای محدود کردن آزمون به چند نمونه، به حسابرسان اجازه می دهد مجموعه بیشتری از داده های مرتبط حسابرسی را بررسی کنند و از اینرو، شواهد حسابرسی با کیفیت تری به دست آورند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.