مجسم سازی؛ ابزاری برای افزایش بینش کسب وکار، نشریه شماره 92

 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
مجسم سازی؛ ابزاری برای افزایش بینش کسب وکار، نشریه شماره 92
مجسم سازی گزارش، از جمله ابزاریست که همراه با پیشرفت فناوری چندرسانه ای در سالهای اخیر، به وسیله ای بسیار قدرتمند برای به اشتراک گذاری و ارائه بینش درباره عملکرد کسب وکار تبدیل شده است؛ وسیله ای که ممکن است به راحتی از سوی مخاطب درک شود.  
مجسم سازی گزارش، عبارت از فرایند ارائه قالبهای گزارش است که داده ها و اطلاعات را به شکل تصویری یا گرافیکی نشان داده و به مخاطب کمک می کند تا بتواند اهمیت محتوا را راحت تر از شکل و قالب سنتی گزارش، دریابد.
چه چیز اندازه گیری شود؟ اطلاعاتی که بااهمیت است!
وظیفه اصلی حسابدار مدیریت، حمایت از تصمیمگیری اثربخش است. این امر با ارائه اطلاعات مربوط، به موقع و دقیق، میسر  خواهد شد؛ به شیوه ای که گفتمان و تصمیمگیری آگاهانه را ممکن سازد.
به منظور تصمیمگیری های اثربخش، اطلاعات باید با تمرکز بر شاخص های اصلی عملکرد (KPI) مناسب که عملکرد واقعی کسب وکار را هدایت می کند، ارائه شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.