2016: سال هشیاری سازش پذیر، نشریه شماره 92

 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
2016: سال هشیاری سازش پذیر، نشریه شماره 92
این مقاله که در سال 2016 تهیه شده است، به موضوع هشیاری سازش پذیر می پردازد.
امروز همه کسانی که در حوزه امنیت سایبری یا حوزه های نزدیک به آن فعالیت می کنند. تأثیر چارچوب امنیت سایبری تدوین شده به وسیله مؤسسه ملی استانداردها و فناوری را احساس کرده اند. این چارچوب منسجم به منظور تضمین حفاظت سازمانها در برابر به خطر افتادن امنیت اطلاعات می باشد؛ خطری که این روزها بسیار شایع است. نکته جالب توجهی که از این چارچوب به دست آمد- به ویژه برای کسانی که در فضای هشیاری هستند- مشکل سازمانها برای ایجاد برنامه سازش پذیر لایه 4 است. برنامه «سازش پذیر» بر آموخته های قبلی و شاخص های پیش بینی کننده مبتنی است.
این برنامه فرایند بهبود مستمر و سازش پذیری فعال برای مبارزه با تهدیدهای در حال تحول را دربر می گیرد و از سازمانها می خواهد تا برنامه ای برای هشیاری تدوین کنند؛ برنامه ای که به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل خواهد شد. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.