میزگرد، اخلاق و رفتار حرفه ای برای خدمات غیراطمینان بخشی، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد، اخلاق و رفتار حرفه ای برای خدمات غیراطمینان بخشی، نشریه شماره 91
حسابرسان مؤسسه های حسابرسی بر حسب مهارت و تخصصهای خود، به طور معمول خدماتی غیر از خدمات اطمینان بخشی، به صاحبکاران حسابرسی ارائه می دهند. اما، در هر حال، ارائه اینگونه خدمات ممکن است خطرهایی را نیز متوجه استقلال مؤسسه یا اعضای گروه حسابرسی کند.  
آیین رفتار حرفه ای سازمان حسابرسی (مصوب سال 1366) و آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوب سال  1382) به صورتی بسیار محدود به مسائل مربوط به نقض استقلال حسابرس در نتیجه ارائه خدمات همزمان غیرحسابرسی پرداخته و خدمات معینی را ممنوع کرده اند.

 

 برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.