مجموعه دیدگاههای شخصی، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
مجموعه  دیدگاههای  شخصی، نشریه شماره 91
درک پذیری  آموزش حسابداری در جهان تغییرها: دیدگاه یک مؤسسه حسابداری
با توجه به تجربه شخصی من از کار کردن در یک مؤسسه حسابداری و صرفنظر از اینکه حسابداران حرفه ای برای سالهای زیادی  در این حرفه بوده اند، یا همچنان در جستجوی مفاهیم بدهیها و اعتبارها هستند، بسیاری از استعدادهای مهم آنها به ناچار دست نخورده باقی مانده است. اگر آنچه دیگران به شما می گویند را باور کنید، شاید حتی فکر کنید که حسابداران حرفه ای و حسابداران  تازه کار فقط با اعداد، داده ها و محاسبات سروکار دارند. در حالی که این مسئله تا حدودی صحیح است، اما مثل همیشه،  واقعیت پیچیده تر است.
داشتن «ذهن خوب برای اعداد» یک مسئله است؛ اما من باور دارم که حرفه ما پیرامون اشخاص و به همراه شایستگی حرفه ای  آنها که به وسیله تجربه عملی تقویت شده، بنا گردیده است.  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.