خدمات غیرحسابرسی؛ محدودیتها و حدود حق الزحمه، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
خدمات غیرحسابرسی؛ محدودیتها و حدود حق الزحمه، نشریه شماره 91

قانون حسابرسی اتحادیه اروپا در 16 ژوئن 2014 و پس از انتشار در یک مجله رسمی، به اجرا درآمد. برای همه موارد از جمله خدمات غیرحسابرسی، به استثنای الزامهای مربوط به چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی که برای آن شاخصهای خاصی دیده شده است، تاریخ اجرا 17 ژوئن 2017 بود (اولین سال مالی که پس از 17 ژوئن 2017 آغاز شود). برخی کشورهای عضو برای مقررات خاص این قانون، تاریخ شروع دیگری را ارائه کرده اند. این قانون در قالب یک رهنمود و مقررات است و اختیارهایی برای کشورهای عضو در نظر گرفته شده تا در سطح محلی تصمیم گیری شود. در حال حاضر، کشورهای عضو طی دو سالی که برای تغییر قوانین حسابرسی اتحادیه اروپا به قوانین ملی خود فرصت دارند، نحوه اجرای مفاد مختلف مقررات را تعیین می کنند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.