ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی، نشریه شماره 91
ظهور مؤسسه های خدمات حرفه ای در سالیان اخیر، ناشی از تقاضای روزافزون سازمانها برای دریافت توصیه ها و دیدگاههای متخصصان به منظور کمک به دستیابی به مزیت تجاری در بازاری به شدت رقابتی است. 
مؤسسه های حسابرسی با درخواستهای مشاوره و راهنمایی بسیاری روبه رو هستند و اولین دلیل آن این است که حسابرسان یاد می گیرند روند کاری کسب وکارها را از دید ناظر بیرونی درک کنند و اینکه بیشتر اوقات دیدگاه ناظر بیرونی ممکن است مسائل و مشکلاتی را روشن کند که از درون سازمان، مهارنشدنی و غیرقابل کنترل به نظر می رسند. 
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.