تأثیر اندازه و دوره تصدی حسابرس برحق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
تأثیر اندازه و دوره تصدی حسابرس برحق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی، نشریه شماره 91
مقدمه
این مقاله به بررسی تأثیر اندازه و دوره تصدی حسابرس بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس می پردازد. با رشد رقابت در حرفه حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی ضرورت ارائه خدمات با کیفیت تر به بازار را بیشتر دریافته اند و برای رقابت بر پایه ای به غیر ازحق الزحمه، به دنبال متفاوت کردن خدمات خود هستند.
انجام حسابرسی نخستین، مستلزم صرف وقت و سرمایه گذاری بیشتر از سوی حسابرس برای شناخت اولیه از صاحبکار است. این هزینه های اضافی ممکن است باعث افزایش بهای تمام شده حسابرسی نخستین در مقایسه با بهای تمام شده حسابرسی سالهای آینده شود (Flanigan, 2002). 
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.