اثر متقابل آیین رفتار حرفه ای؛ استقلال حسابرس وخدمات غیرحسابرسی، نشریه شماره 91

 ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
اثر متقابل آیین رفتار حرفه ای؛ استقلال حسابرس وخدمات غیرحسابرسی، نشریه شماره 91
مقدمه
در طول دهه گذشته، توسعه و تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشور، کوشش در راستای خصوصی سازی شرکتهای دولتی و عملیات تصدی دولت از جمله عواملی بوده اند که باعث گسترش دامنه فعالیتهای شرکتهای سهامی عام و گسترش فزاینده بازار سرمایه گردیده و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را در راستای حفظ منافع عمومی، حفظ منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع، تشدید کرده اند.  
بدین ترتیب، حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند، بلکه باید در رسیدگی و اعتباردهی صورتهای مالی نیز مستقل به نظر آیند. پیرامون خدمات غیرحسابرسی مؤسسه های حسابرسی، بحثهای فراوانی وجود دارد. عقیده رایج بر این است که خدمات غیرحسابرسی ممکن است استقلال حسابرس را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند حسابرس ضمن انجام خدمات غیرحسابرسی با نظام حسابداری صاحبکار بیشتر آشنا شده و میتواند حسابرسی را با استقلال بیشتر و کیفیت بهتری انجام دهد (سجادی و همکاران، 1395) 
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.