چگونه می توانیم به کارگیری تردید حرفه ای را در حسابرسی تقویت کنیم؟ نشریه شماره 90

 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
چگونه می توانیم به کارگیری تردید حرفه ای را در حسابرسی تقویت کنیم؟ نشریه شماره 90
«دارای 5 امتیاز آموزش حرفه ای حسابرس»
چگونه می توانیم مفهوم بنیادی اینکه حسابرسان طی انجام حسابرسی به تردید حرفه ای مناسب نیاز دارند را تقویت کنیم؟
این پرسش، محور اصلی تلاشهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) برای بهبود کیفیت حسابرسی است.
حسابرس در انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای بین المللی حسابرسی، ملزم به استفاده از تردید حرفه ای است. 
با توجه به اینکه شرایطی ممکن است وجود داشته باشد که باعث تحریف گزارشهای مالی شوند، در تمامی ابعاد حسابرسی از برنامه ریزی و ارزیابی ریسک تا ارزیابی انتقادی شواهد حسابرسی، تردید حرفه ای در شکل دهی نتیجه گیری حسابرس ضروری به شمار می آید. به اعتقاد هیئت، یافتن کارهایی که ممکن است بر نقش مهم تردید حرفه ای در حسابرسی صورتهای مالی تأکید بیشتری کند، در راستای منافع عمومی می باشد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.