اعتمادسازی کنید؛ اطمینان را تقویت کنید، نشریه شماره 90

 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
اعتمادسازی کنید؛  اطمینان را تقویت کنید، نشریه شماره 90
«دارای 5 امتیاز آموزش حرفه ای حسابرس»
پیشگفتار
راهبری قدرتمندتر برای اعتماد و اطمینان نسبت به کسب وکار و دولت
• برای مهار فساد، همکاری کنید؛
• محیط سرمایه گذاری امن و آماده ای از منظر دیجیتالی بسازید؛
• پذیرای گزارشگری یکپارچه باشید؛
• راهبری را تقویت کنید؛ و
• مدیریت مالی بخش عمومی را بهبود بخشید.
رهبران باید بین دو مسیر جداگانه، انتخاب کنند. در یک سوی مسیر، توان تجدیدشده برای کار با یکدیگر برای مهار چالشهای در حال رشد و استقبال از فرصتهای قرن دیجیتال سازی شده و جهانی شده بیست و یکم قرار دارد. در سمت دیگر، بازگشت به ملی گرایی و سیاستهای حمایت از داخل قرار دارد که ممکن است پیشرفتی را که طی چند دهه انجام شده، مختل کند. مسیر بهینه، مشخص است. همکاری تنها راه برای کسب اطمینان از بهره مندی همه شهروندان در سراسر جهان و در میان همه بخشهای جامعه، از اقتصادهای دیجیتال سازی شده و جهانی سازی شده است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.