تحلیل: تردید حرفه ای در عصر اندازه گیری ارزش منصفانه، نشریه شماره 90

 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
تحلیل: تردید حرفه ای در عصر اندازه گیری ارزش منصفانه، نشریه  شماره 90
«دارای 5 امتیاز آموزش حرفه ای حسابرس»
در پی نگرانیهای به وجودآمده از بابت کیفیت حسابرسی به دلیل افزایش نارضایتیهای ناشی از بازرسی مؤسسه ها و کارهای حسابرسی از سوی مقرراتگذار و احتمال شکایت از مؤسسه های حسابرسی به دلیل خطاهای شرکتی، بررسی تردید حرفه ای از دیدگاهی جدید ضروری به نظر می رسد. 
براساس بند 15 استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 200 (ISA 200) با موضوع «هدفهای کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی مطابق با استانداردهای بین المللی حسابرسی» : "حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه ای طراحی و اجرا کرده و توجه داشته باشد شرایطی وجود دارد که ممکن است باعث تحریف بااهمیت در صورتهای مالی شود."
طبق بند 13 همین استاندارد، «تردید حرفه ای» عبارتست از:"نگرشی هشیارانه و دربرگیرنده ذهنی پرسشگر، و ارزیابی منتقدانه شواهد حسابرسی نسبت به شرایطی که شاید حاکی از تحریف احتمالی به دلیل خطا یا تقلب باشد."

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.