تردید حرفه ای؛ آیا وقت آن نیست که فراتر از حسابرسی به کار گرفته شود؟ نشریه شماره 90

 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
تردید حرفه ای؛ آیا وقت آن نیست که فراتر از حسابرسی به کار گرفته شود؟ نشریه شماره 90
«دارای 5 امتیاز آموزش حرفه ای حسابرس»
آیا مفهوم تردید حرفه ای باید فراتر از خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی گسترش یابد؟
تردید حرفه ای مفهومی شناخته شده در جهان خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی است. مباحث بی شماری در سراسر جهان به وسیله حسابرسهای واحدهای تجاری، اعضای کمیته های حسابرسی و اعضای هیئت مدیره ها وجود دارد مبنی بر اینکه آیا لازم است این مفهوم به طور گسترده تری مدنظر قرار گیرد یا خیر؟
تردید حرفه ای امروز در کجاها استفاده می شود؟
این مفهوم به طور گسترده ای در استانداردهای حسابرسی، بررسی اجمالی و دیگر خدمات اطمینان بخشی استفاده و به عنوان نگرشی تعریف میشود که دربردارنده ارزیابی نقادانه شواهد حسابرسی و ذهنی پرسشگر و هشیار در برابر شرایطی است که بیانگر تحریف های احتمالی ناشی از اشتباه یا تقلب هستند. این مفهوم در استانداردهایی غیر از استانداردهای خدمات اطمینان بخشی، مانند اجرای روشهای توافقی و تنظیم اطلاعات مالی، استفاده نمی شود.
در آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی (CPA)، فقط یک مرتبه به مفهوم تردید حرفه ای اشاره شده و آن هم در زمینه تهدید به رعب و وحشت برای استقلال عضو یا مؤسسه درگیر در کارهای اطمینان بخشی یا روشهای خاص بوده است. 
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.