نقش کنترلهای فنی و غیرفنی در کشف تقلبهای پیچیده در حسابها، نشریه شماره 90

 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
نقش کنترلهای فنی و غیرفنی  در کشف تقلبهای پیچیده در حسابها، نشریه شماره 90
«دارای 5 امتیاز آموزش حرفه ای حسابرس»
مقدمه
تقلب به دلیل آسیبهای مالی، در شرکتها همواره مورد توجه ذینفعان، جامعه و قانون گذاران بوده است  (Zhou & Kapoor, 2011). قوانین و استانداردها شرکتها را به حسابرسی برای کشف تخلف ملزم کرده است. کشف تقلبهای مدیریت با توجه به پیشرفت و تنوع روشهای سوءاستفاده، با استفاده از رویه های حسابرسی دشوار است (Lisic & Silveri, 2014). تقلبهای پیچیده، ناشی از دانش و آگاهی بالای اشخاصِ متخلف از فرایندها، رویه ها و کنترلهای فنی موجود در شرکت است که با آگاهی خود، راه های تخریب این کنترلها را دریافته اند.
حسابرسان به فنون جدیدی برای کمک به کشف صورتهای مالی متقلبانه نیاز دارند. در این رابطه، ابزار کنترل کننده فنی و مبتنی بر رایانه، کمک کننده های مفیدی به شمار می آیند. با توجه به آگاهی اشخاص به این ابزار، نقش کنترلهای غیرفنی و غیررایانه ای، همراه با بررسی رفتارهای اجتماعی افراد، در شرکتها مؤثر است. در محیطهای پیچیده، اکتفا به کنترلهای فنی و رایانه ای و تعبیه روشهای فنی جدید به همراه تحلیلهای حسابرسی، ناکافی بوده و بایستی از هر دو کنترل فنی و غیرفنی، استفاه شود. از سوی دیگر، نداشتن توانایی پاسخ کنترلهای رایانه ای موجود به گونه های جدید تقلب، گسترش و به کارگیری کنترلهای غیرفنی با بررسی رفتار اجتماعی افراد باید مورد توجه قرار گیرد (Goode & Lacey, 2011).
 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.