نشریه 89- خرداد و تیر 1396، دکتر یدالله مکرمی

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
نشریه 89- خرداد و تیر 1396، دکتر یدالله مکرمی
اگر حسابدار حرفه ای مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را پیوسته بهبود ندهد و به روز نرساند، ممکن است توان او در انجام نقش های گوناگون، تحت تأثیر قرار گیرد.
اگر حسابدار حرفه ای مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را پیوسته بهبود ندهد و به روز نرساند، ممکن است توان او در انجام نقشهای گوناگون، تحت تأثیر قرار گیرد. پیشرفتهای فناوری، مهارتهای موجود حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را با چالش روبه رو ساخته است. مراجع حرفه ای حسابداری و خود حسابداران باید به مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، در گستره ای که نیازهای مهارتی کنونی و آینده را دربرگیرد، توجه داشته باشند. 
مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات چندین کانون توجه مهم دارد:
تیزفهمی تجاری؛ طرح پرسش مناسب از حجم انبوهی داده برای تصمیم و قضاوت درست؛
شایستگی رفتاری؛ قضاوت حرفه ای، تفکر نقادانه، و استفاده مسئولانه و اخلاقی از داده؛
فناوری دیجیتال؛ آشنایی با نرم افزارها، امنیت داده، نظام راهبری فناوری اطلاعات، و فناوریهای نوپدید؛
جستجو، ترکیب و تحلیل داده ها؛ درک داستانی که داده تعریف می کند، تأیید پیامدهای تاریخی، انجام تحلیل پیشگویانه، و درک موارد استثنا و انتظارات؛ و
ارتباطات؛ توزیع اطلاعات از سامانه ها و دستگاه ها و درون آنها، تفسیر گویای اطلاعات و بینش مربوط، و استفاده از فناوری در ارتباطات.  
مراجع حسابداری باید به نیازهای مهارتی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم در مراحل آموزشی اولیه برای حسابدارانی که مشتاقِ پیوستن به حرفه اند، و هم در مراحل توسعه حرفه ای مستمر برای حسابداران حرفه ای، توجه کنند و پیوسته چارچوبهای شایستگی حسابداران حرفه ای، پیامدهای یادگیری، مطالب و فعالیتهای آموزشی، و فعالیتهای توسعه حرفه ای مستمر را به هنگام سازند.
مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دامنه گسترده ای دارد، از درک بسترهای فناوری گوناگون (نرم افزار و سخت افزار) تا اینکه چگونه استفاده از فناوری بر نقش حسابداران حرفه ای تأثیر می گذارد. اما استفاده از ابزار تحلیلگری داده در حسابرسی، امروز یکی از موضوعهای مهم مورد گفتگوست. 
استفاده از ابزار تحلیلگری داده، چالشها و فرصتهایی را در برابر حسابرسان، مراجع نظارتی، استانداردگذاران، و دیگر ذینفعان گزارشگری مالی قرار داده است، ازجمله:
تجهیز حسابرسان با مهارتهای مناسب،
مشکلات مؤسسه های حسابرسی کوچک برای ورود به بازار،
کنش متقابل تحلیلگری داده حسابرسی با استانداردهای حسابرسی،
بالارفتن انتظارات ذینفعان از گزارش حسابرس با فرض آزمون صددرصدی داده ها، و
امنیت، مقایسه پذیری، و محرمانگی داده ها، زمانی که حسابرس از ابزار مستقل از واحد گزارشگر برای حسابرسی استفاده می کند.
شواهد آشکاری در دسترس است که حسابرسان ایران با سرعت تغییرها و تحول های فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگام نیستند. مراجع حسابداری کشور، مؤسسه های حسابرسی بزرگ، دانشگاه ها و مراکز آموزش حرفه ای، باید به کوششهای خود برای بالابردن مهارتهای حسابداران حرفه ای بیفزایند.

 

 

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.