ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرسی؛ فرصتها و چالشها، نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرسی؛ فرصتها و چالشها، نشریه شماره 89
 مقدمه
این مقاله، موضوعی جدید در حرفه حسابداری و زمینه ای را ارائه می کند که دربرگیرنده ایجاد داده های حجیم و ابزار تحلیلگری داده ها است. امروزه، بخش خدمات مشاوره ای و مالیاتی مؤسسه های حسابرسی از به کارگیری ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرسی استفاده می کنند و در این زمینه، سرمایه گذاری های درخور توجهی را انجام داده اند.
 اگرچه به کارگیری ابزار تحلیلگری داده های حسابرسی اجتناب ناپذیر است، اما به کارگیری وسیع آن با تأخیر انجام می شود. 
در این مقاله، کوشش می شود نحوه به کارگیری ابزار تحلیلگری در حسابرسی صورتهای مالی و اینکه این مسئله چگونه در نحوه اجرای حسابرسی همچون یک عامل تغییردهنده نقش دارد، توضیح داده شود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.