ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرسی فناوری اطلاعات چالشها و فرصتها، نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
ابزار تحلیلگری داده ها در حسابرسی فناوری اطلاعات چالشها و فرصتها، نشریه شماره 89
مقدمه
اگرچه امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات قدرت و سرعتی سرسام آور به پردازش جریان اطلاعات سازمانها بخشیده،  اما به همان اندازه که ممکن است در راستای دستیابی به هدفها و مأموریتها کاربرد داشته باشد، ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی را نیز برای سازمانها به بار آورد. هدف از حسابرسی فناوری اطلاعات، کسب اطمینان نسبت به اثربخشی فعالیتهای سازمان در زمینه مدیریت ریسک و راهبری واحد فناوری اطلاعات است (جندقی قمی، 1395) از جمله چالشهای پیشِ روی حرفه حسابرسی فناوری اطلاعات در سالهای اخیر، افزایش حجم داده ها است که با تغییر فناوری و افزایش الزامهای قانونی همراه بوده و دارای تأثیرهای مهمی بر روند تصمیم گیری و رویه های انجام حسابرسی است (Dzuranin & Malaescu, 2016). 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.