داده های کلان و ابزار تحلیلگری چگونه حسابرسی را دگرگون می سازند، نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
داده های کلان و ابزار تحلیلگری چگونه حسابرسی را دگرگون می سازند، نشریه شماره 89
حجم عظیم دادههای موجود کنونی و قدرت فناوریهای جدید تحلیل دادهها در داخل و خارج شرکتها، در حال ایجاد تغییرهایی بنیادین در حسابرسی هستند. در متن حاضر، روشن رملوکان (Roshan Ramlukan) از مؤسسه حسابرسی یی وای (EY) به بررسی احتمال هایی که پیشرو قرار دارد، می پردازد و مسائل کلیدی پیشروی حسابرسان به هنگام روبه رویی با داده های کلان و تحلیل این داده ها را تشریح می کند.
داده ها به لحاظ تاریخی، همواره در تملک انسان بوده که به طور عمومی ساختار یافته و به وسیله انسان تولید می شده است. با وجود این، روندهای فناوری طی دهه گذشته این تعریف را گسترده تر کرده است؛ به نحوی که اکنون داده هایی را دربر می گیرد که ساختار نیافته اند، به وسیله ماشین تولید شده اند و در خارج از مرزهای سازمانی قرار دارند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.