کاوشی در استفاده روزافزون از فناوری در حسابرسی با تأکیدی بر ابزار تحلیل داده ها، نشریه شماره 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
کاوشی در استفاده روزافزون از  فناوری در حسابرسی با  تأکیدی بر ابزار تحلیل داده ها، نشریه شماره 89
دلایل توجه روزافزون به کاربرد تحلیل داده ها و پیشرفت فناوری های مرتبط در حسابرسی
حسابرسان برای کمک به اعتباربخشی در مورد صورتهای مالی که درباره آن گزارشگری می کنند، نقش کلیدی ایفا می کنند. حسابرسیِ باکیفیت، موجب ثبات مالی است. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی (IAASB)، در جایگاه تدوین کننده جهانی استانداردهای حسابرسی، مسئول حفظ منافع عمومی است تا با تدوین استانداردها و رهنمودهایی برای حسابرسان، دستیابی به حسابرسی باکیفیت تر را تسهیل کند که این مسئله، سبب ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی بیشتری به صورتهای مالی و گزارشگری مالی شرکتها خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.