داده ها و حسابرسی: برای عصر حسابرسی مبتنی بر داده ها آماده شوید، نشریه شماه 89

 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
داده ها و حسابرسی: برای عصر حسابرسی مبتنی بر داده ها آماده شوید، نشریه شماه 89
مقدمه
مفاهیمی مانند داده ها و تجزیه و تحلیل آنها، تنها در طول دوره خاصی به سرعت در جهان گسترس یافت و اثربخشی آن نیز در فرایندهای حسابرسی به کار گرفته شد. امروزه، رویکردهای نوین حسابرسی در حال شکل گیری است که مزایای رقابتی چشمگیری را برای شرکتهایی که قادر به بهره بردن از محیط مبتنی بر داده ها هستند، ارائه می کنند. البته تا زمانی که ارزش حسابرسی داده محور یا مبتنی بر داده ها درک و استفاده از آن فراگیر شود، بیشتر سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی پیش قدم می شوند و سعی می کنند که این رویکردهای نوین حسابرسی را در حوزه کنترلهای داخلی خود به کار گیرند. با توجه به افزایش فعالیت سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی که منجر به افزایش خطر جرایم نظارتی و عملیاتی می شود، این سازمانها باید سودمندی استفاده از رویکردهای نوین حسابرسی مبتنی بر داده ها را در فعالیتهایشان درک کنند تا به وسیله آنها، خطر جرایم نظارتی و عملیاتی که سازمان با آنها روبه رو هست را کاهش دهند.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.