تأثیر حسابداری بر قوانین مشارکتهای مدنی (تضامنی) و شرکتهای سهامی، نشریه شماره 88

 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تأثیر حسابداری بر قوانین مشارکتهای مدنی (تضامنی) و شرکتهای سهامی، نشریه شماره 88
حقوقدان ها و حسابداران مطالب زیادی درباره تأثیر حسابداری بر قوانین و تأثیر قوانین بر حسابداری نگاشته اند. به اعتقاد صاحبنظران هر دو حرفه، این تأثیر دوطرفه بوده و اهمیت درخورتوجهی داشته است. به نظر می رسد این مسئله بسیار عجیب است که خود حسابداران تلاش می کنند تا مسائل حوزه قوانین تجاری را که در آزمون حسابدار رسمی (CPA) مطرح می شوند، حذف کنند دلیل این موضوع، در یکی از گزارشهای جدید کمیته ارزیابی بیان شده است.
هدف این آزمونها سنجش توانایی حل مسائل قوانین تجاری نیست؛ بلکه این آزمونها نشان می دهند آیا داوطلبان با مسائل قوانین تجاری که جزء جدایی ناپذیر معامله های تجاری و حسابرسیِ آنها هستند، آشنایی دارند یا خیر؟ ”    
استادان حوزه حقوق تجارت هم با این سیاست مخالفند؛ اما خود حسابداران قبول دارند که اگر درباره قوانین تجارت، آموزش نبینند، شناخت مسائل قوانین تجارت در معامله های تجاری، غیرممکن خواهد بود؛ مگر آنکه دانشجویان حسابداری درباره مسائل قانونی اطلاع کسب کنند و با فرایند استدلال قانونی مورد استفاده در راهکارها، آشنا شوند. اینکه حسابداران لزوم آشنایی دانشجویان حسابداری با تمام موضوع های قوانین تجاری را می پذیرند و همچنان بر آن پافشاری می کنند، تحسین برانگیز است.  

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.