از بحران تا اطمینان نقش مقررات خوب، نشریه شماره 87

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
از بحران تا اطمینان  نقش مقررات خوب، نشریه شماره 87
چالش
هشت سال پس از آغاز بحران مالی جهانی، نیاز به ایجاد اطمینان و رشد اقتصادی پایدار، گفتمان غالب جهانی شد. این گفتمان به دنبال ارائه چگونگی تکامل محیط نظارت مالی و خدمت آن به رشد و ثبات اقتصادی و چگونگی آماده سازی بهتر برای رویارویی با شوکهای مالی آینده بود. 
پیشگفتار زیر پرسشهایی را در راستای برانگیختن بحث مطرح می سازد. بخشهای زیر به بیان موضوعهایی می پردازند که در حوزه های مختلف قضایی، بخشهای مختلف و جریانهای نظارتی پدیدار می شوند. مباحث میزگرد، موضوعها و پرسشهای بیشتری را مشخص خواهد کرد و مهمتر این که مشخص می کند چه موضوعهایی از ضرورت بیشتری برخوردار است و این موضوعها چه حوزه هایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
بحران مالی جهانی، آسیب پذیری اقتصاد جهانی را در برابر سرایت سریع آشکار ساخت و نیاز به اصلاحات و مقررات مالی جدید را نشان داد. افکار و تصمیمهایی نیک رواج یافته است و گامهایی مهم در راستای تعامل مؤثر و روبه رویی با مخاطره ها و موضوعهای نظام مند جهانی، برداشته شده است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.