انتظام بخشی حرفه حسابداری ، نشریه شماره 87

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
انتظام بخشی حرفه حسابداری ، نشریه شماره 87
مقررات مربوط به حسابداران حرفه ای، در اصل در سطحی ملی وضع شده و سازمان های حرفه ای حسابداری در همکاری با دولتها، نقش مهمی ایفا می کنند تا اطمینان بیایند که چنین مقرراتی، مؤثر، کارامد و در راستای منافع عموم است. گفتگوهای مستمر و همکاری برای اطمینان از تعادل مناسب میان مقررات گذاری به وسیله حرفه، مقررات گذاری به وسیله حرفه به همراه نظارت عمومی و پاسخگویی، و مقررات گذاری به وسیله نهادی خارج از حرفه حسابداری، ضروری است.
مقدمه
عملکرد با کیفیت بالا به وسیله حسابداران حرفه ای به وسیله ایجاد شرایط لازم به منظور مدیریت و تخصیص کارامد منابع در بخش خصوصی و در بخش دولتی و ایجاد بستری مناسب برای عملکرد صحیح بازارهای مالی و سرمایه که منجر به تولید محصولات و خدمات می شود، برای اقتصاد و جامعه سودمند خواهد بود.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.