سیاست پایش مؤسسه های حسابرسی در سال مالی 2015، نشریه شماره 87

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
سیاست پایش مؤسسه های حسابرسی  در سال مالی 2015،  نشریه شماره 87
هیئت نظارت بر حسابرسی و حسابداران مستقل ژاپن (CPAAOB)، رویه های پایش مؤسسه های حسابرسی در سال مالی 2015 را منتشر کرده که خلاصه آن به شرح زیر است.
پیش زمینه: محیط پیرامونی و چالش های مؤسسه های حسابرسی 
با وجود نشانه هایی قابل مشاهده دال بر رونق اقتصادی، همچون افزایش تعداد شرکتهایی که برای اولین بار اقدام به پذیره نویسی سهام خود می کنند و بازارهای سرمایه در حال رشد، تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و میانگین درامد حق الزحمه حسابرسی تا حدودی کاهش یافته است؛
توسعه فزاینده تجارت جهانی شرکتهای ژاپنی، به ویژه در آسیا، جهانی شدنِ هرچه بیشتر مؤسسه های حسابداری و حسابرسی را ضروری می سازد؛
اجرای قانون بازبینی شده شرکتها و آیین نامه تازه تدوین شده راهبری شرکتی در سال 2015، مستلزم افزایش نقش کمیته های حسابرسی و حسابرسان قانونی شرکتها است. این موضوع همچنین دربردارنده انتظارهای بیشتری از مؤسسه های حسابرسی در خصوص نقش آنها در راهبری شرکتی مؤثر شرکتها است؛ 
کاستی های بیشتری در بررسی های کنترل کیفی انجام شده از سوی انجمن حسابداران رسمی ژاپن یافت شده که بیشتر مربوط به مؤسسه های حسابرسی کوچکتر بوده اند؛ و
بازبینی انجام شده در سندِ راهبرد تجدید حیات ژاپن در سال 2014، ارتقای کیفیت حسابرسی را مورد تأکید قرار داده است. در همین سال، همنشینی بین المللی مراجع نظارت بر حسابرسی مستقل نیز بر اهمیت تحلیل علل اصلی کاستی های شناسایی شده، راهبری مؤسسه های حسابرسی و الگوهای اقتصادی آنها، تأکید کرده است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.