سامانه نظارت همگانی بر حسابرسان قانونی در آلمان، نشریه شماره 87

 ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
سامانه نظارت همگانی بر حسابرسان قانونی در آلمان، نشریه شماره 87
ساختار نظارت همگانی در آلمان
جامعه حسابداران رسمی
در سال 1961 و در قالب یک شرکت قانونی، تأسیس شد؛
از سوی شاغلان حرفه اداره می شد، اما کارکنان آن از غیرشاغل ها بودند؛
آزمونهای حرفه ای، فرایند تأییدو مجوز تأسیس، لغو تأییدو مجوز تأسیس، اقدام های انضباطی و تضمین کیفیت خدمات را سازماندهی می کند؛ 
رویه های تضمین کیفیت (بررسی همپیشگانِ نظارت شده) را اجرا می کند و از سپتامبر سال 2007، بازرسی ها را خود انجام می دهد (به وسیله کارکنان)؛ و 
تمام فعالیتهای نظارتی زیر نظارت دقیق کمیسیون ناظر بر حسابرسان (AOC) و با تأیید این کمیسیون انجام می شود که مسئولیت نهایی را بر عهده دارد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.