حسابرسی مبتنی بر ریسک با استفاده از کوبیت، نشریه شماره 85

 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
حسابرسی مبتنی بر ریسک با استفاده از کوبیت، نشریه شماره 85
در این مقاله، تجاربی که در نتیجه استفاده از جعبه ابزار کوبیت (هدفهای کنترلی برای اطلاعات و فناوری مرتبط) به دست آمده، بیان می شود. هدف مقاله پیش از آنکه ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک باشد، پیشنهادی تجربی درباره روشی برای حسابرسی است.
هم اکنون بیشتر سازمانهای خصوصی و عمومی از الگوی کوبیت استفاده می کنند. سازمانهایی که از این ابزار استفاده کرده اند، تأیید می کنند که این الگو، بسیار جامع و به طور کامل زمان بر است. در وضعیت روزمره فعلی، محدودیت زمانی برای انجام وظایف محول شده، با زمان بر بودن در تناقض کامل است. از اینرو، انتخاب صحیح مهمترین عرصه ها و فرایندها که در معرض بالاترین ریسک هستند، اهمیت دارد تا بتوان بیشترین ارزش افزوده را برای صاحبکار ایجاد کرد.   
کوبیت، رهنمودی شفاف برای چگونگی ارزیابی ریسک حسابرسی در سطح بالا را فراهم نمی کند؛ به عبارت دیگر، چگونگی انتخاب مهمترین عرصه ها و یا فرایندها برای حسابرسی. از اینرو، در این مقاله الگویی عمومی برای انجام عملیات حسابرسی طراحی شده است. این مدل که بر مبنای ارزیابی کیفی است و انعطاف پذیری درخور توجهی در ارتباط با صاحبکار حسابرسی دارد، در شکل 1 نشان داده شده است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.