بهترین رویه های حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85

 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
بهترین  رویه های  حسابرسی  مبتنی بر  ریسک، نشریه شماره 85
هدف از استانداردهای  حسابرسی ارزیابی ریسک، بهبود کیفیت و اثربخشی حسابرسی از طریق تغییر اساسی در رویه حسابرسی بود. بیانیه های استانداردهای حسابرسی شماره  104-111  (SAS104-111) استحکام بیشتری برای فرایند حسابرسی در چند حوزه اصلی شامل ارزیابی ریسکهای ذاتی و  کنترل و برقراری پیوند بین ارزیابی ریسک و روشهای بعدی حسابرسی، فراهم می کنند.
در حرفه، پیشرفت زیادی به سمت هدف نهایی رسیدن به فرایند حسابرسی اتکاپذیرتر انجام شده است. اما، همچنان که در مورد کاربرد استانداردها در عمل چیزهای بیشتری یاد می گیریم، حتی بیش از آن هم ممکن است.
این مقاله، برخی از مهمترین درسهای آموخته شده و بهترین رویه های پدیدارشده در دوره استقرار استانداردهای ارزیابی ریسک را مطرح می سازد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.