حسابرسی مبتنی بر ریسک پرسش و پاسخ کمیته فنی، نشریه شماره 85

 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
حسابرسی مبتنی بر ریسک پرسش و پاسخ کمیته فنی، نشریه شماره 85
پرسش 1
دستورعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی ریسک در چه واحدهایی باید به کار گرفته شود؟ همچنین نمونه گیری در واحدهای تجاری کوچک و بزرگ چگونه انجام می شود؟
پاسخ
دستورعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی باید در تمامی واحدهای مورد رسیدگی به اجرا گذاشته شود. لیکن رهنمود مربوط به نمونه گیری در این دستورعمل، در خصوص تعیین تعداد نمونه ها برای اجرای آزمونها، در واحدهای کوچک کاربرد ندارد و در این گونه موارد باید استاندارد حسابرسی 1005 (حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک)، مورد عمل قرار گیرد. شناسایی و طبقه بندی واحد مورد رسیدگی در گروه واحدهای مشمول استاندارد 105 حسابرسی، منوط به  ارائه توجیه ها در طرح کلی حسابرسی از سوی مسئول کار و تأیید مدیر و مدیر ارشد مربوط است.
طبق پیشگفتار مندرج در دستورعمل یادشده، مفروضات و محاسبه های مربوط به تعیین تعداد نمونه در مورد جامعه های آماری بیش از 100 قلم، قابل استفاده و اتکا است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.