مروری بر حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85

 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
مروری بر حسابرسی مبتنی بر ریسک، نشریه شماره 85
مقدمه
هدف کلی حسابرسی را بدانگونه که در استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 200  (ISA 200.11) آمده، می توان به شرح زیر خلاصه کرد.
کسب اطمینان معقول از وجود یا نبود تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، تا حسابرس بدینوسیله بتواند نسبت به اینکه صورتهای مالی از تمام جنبه های بااهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، اظهارنظر کند؛ و
گزارشگری نسبت به صورتهای مالی و اطلاع رسانی لازم طبق استانداردهای حسابرسی و براساس یافته های حسابرسی.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.