استقلال حسابرس مسائل مرتبط با حق الزحمه حسابرسی، نشریه شماره 84

 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
استقلال حسابرس  مسائل مرتبط با حق الزحمه حسابرسی، نشریه شماره 84
کدامیک از انواع توافق های دریافت حق الزحمه بین مؤسسه حسابرسی و صاحبکار ممنوع است؟
دو نوع از توافق های دریافت حق الزحمه -یعنی حق الزحمه مشروط و حق کمیسیون- به شرط آنکه مربوط به صاحبکار (صاحبکارِ خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی) باشند، ممنوع است؛ حتی اگر حق الزحمه یادشده مربوط به خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی نباشد. 
حق الزحمه مشروط شکلی از دریافت حق الزحمه است که در آن حق الزحمه ای به حساب صاحبکار منظور نمی شود؛ مگر اینکه نتیجه خاصی حاصل شده باشد و یا اینکه حق الزحمه ای که صاحبکار باید پرداخت کند به نتایج خدمات ارائه شده از طرف مؤسسه بستگی داشته باشد. 
 
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.