اصول استقلال؛ مقایسه استانداردهای بین المللی با رهنمود اتحادیه اروپا، نشریه شماره 84

 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
اصول استقلال؛ مقایسه استانداردهای بین المللی با رهنمود اتحادیه اروپا، نشریه شماره 84
چکیده اجرایی
در ارزیابی استقلال حسابرس قانونی یا مؤسسه حسابرسی و یا هر دو، توصیه کمیسیون اروپا  پیرامون استقلال حسابرس قانونی و آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران (IESBA)، در اصل از همان رویکرد مبتنی بر چارچوب نظری استفاده می کند. این رویکرد، مستلزم شناسایی خطرهای پیش روی استقلال حسابرس و به کارگیری ایمن سازهایی  برای کاهش این خطرهاست. از اینرو به توصیه کمیسیون اروپا و هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران، هر دو این آزمون را به کار می گیرند که آیا یک شخص ثالث منطقی  و آگاه، به این نتیجه می رسد که حسابرس قانونی، قضاوتی عینی و بی طرف را اعمال کرده است؟ همچنین این رویکرد در ماده 22  دستورعمل حسابرسی قانونی (SAD)  تایید و در آن اهمیت خطرهای منافع شخصی و خودبینی در تجدیدنظر درباره حسابرسی های شرکتهای سهامی عام، مورد تأکید قرار گرفته است. 
تحلیل تفاوتهای کلیدی میان چارچوبهای ارائه شده از سوی مقررات اتحادیه اروپا و آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی اخلاقی برای حسابداران، نشان می دهد که در ماهیت، پیامدهای به کارگیری آنها به وسیله حسابرسان قانونی اتحادیه اروپا، چندان تفاوتی ندارد. با این حال، در رابطه با تعاریف و اصطلاحهای به کاررفته در مجموعه های متنوع الزامها، تفاوتهای مختلفی وجود دارد. اگرچه آنها برای دستیابی به همان هدفها طراحی شده اند، اما برخی تفاوتهایی وجود دارند که به طور درخور توجهی دامنه کاربرد آنها را که به وسیله الزامهای خاص پوشش داده می شود، تحت تأثیر قرار می دهد. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.