میزگرد استقلال حسابرس، نشریه شماره 84

 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
  فایلهای مرتبط
میزگرد  استقلال حسابرس، نشریه شماره 84
استقلال به طور کلی به این معنی است که حسابدار مستقل بتواند کار خود را با درستکاری انجام دهد و در انجام کارش واقع بینی و تردید حرفه ای را به کار گیرد. حسابدار مستقل باید بتواند بدون تأثیرپذیری و سازش، قضاوت کند  استقلال باطنی  و از روابط و شرایطی که ممکن است درستکاری، واقع بینی یا تردید حرفه ای وی را خدشه دار کند، بپرهیزد. استقلال ظاهری روابط و شرایط گوناگونی ممکن است استقلال حسابدار مستقل را نقض کند، از جمله 
داشتن منفعت مالی در بنگاه صاحبکار،
دریافت وام از صاحبکار،
داشتن رابطه تجاری با صاحبکار،
داشتن روابط خویشاوندی و شخصی با صاحبکار،
ارتباط درازمدت با صاحبکار،
ارائه خدمات غیراطمینان بخشی به صاحبکار، و
وابستگی به حق الزحمه صاحبکار 
  درباره استقلال، شناسایی خطرهای مربوط به آن، ارزیابی اهیمت خطرهای شناسایی شده، و به کارگیری تدابیر ایمن ساز برای رفع یا کاهش خطرها و چگونگی برخورد در مواردی که شرایط یا روابط ایجادکننده خطر بالاتر از سطح پذیرفتنی است، مطالب زیادی نگاشته شده است؛ از جمله، آیین رفتار حرفه ای که به وسیله سازمان حسابرسی منتشرشده، آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، ترجمه آیین رفتار حرفه ای فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC).
  گرچه بحث و بررسی در حوزه ادبیات حسابداری در ارتباط با استقلال ادامه دارد، اما در دنیای واقعی درباره رفتار و کردار حسابداران کشور ما و پیچیدگیهای مربوط به انطباق رفتار آنان با ضوابط استقلال کمتر صحبت شده است.  
 موضوع بحث میزگرد شماره 84 نشریه حسابرس به  «استقلال حسابرس»  اختصاص دارد  پرسشهای زیر در این میزگرد به بحث گذاشته شد.  تا چه اندازه در کشور ما  «استقلال حسابرس»  برای ذینفعان گزارشگری مالی اهمیت دارد؟ آیا استقلال حسابرس یک دغدغه جدی است؟  
مؤسسه های حسابرسی ما تا چه اندازه مستقلند؟ آیا بررسی یا گزارش رسمی در این باره منتشر شده است؟
چه موارد مهمی تاکنون از نقض استقلال حسابرس مستقل در کشور ما دیده شده و مراجع ذیربط چگونه با آن برخورد کرده اند؟
مهمترین خطر نقض استقلال حسابرس مستقل در کشور ما کدامست و چگونه باید با آن مقابله کرد؟
مقررات استقلال، در آیین رفتار حرفه ای سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی چه تفاوتهای مهمی با هم دارند؟
در کشور ما مقررات چرخش حسابرس چه آثار و نتایجی داشته است؟ آیا به ارتقای استقلال حسابرس کمک کرده است؟ آیا تمرکز بازار کار حسابرسی را کمتر کرده است؟
آیا واگذاری کار از طریق مناقصه به حسابرس مستقل، همانگونه که در مقررات اتحادیه اروپا الزام شده، ممکن است به استقلال بیشتر حسابرس کمک کند؟
برای بالابردن استقلال حسابرس در کشور ما چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

 

 برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.