جول استنلی دمسکی (1940- )

 ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
  فایلهای مرتبط
جول استنلی دمسکی (1940- )

صاحب نظر در سیستمهای اطلاعات حسابداری

برخی از تئوریهای گزارشگری برون سازمانی شامل استانداردهای دستوری برای انتخاب اطلاعات  جهت درج در گزارشهای برون سازمانی است. این استانداردها از جمله شامل بیطرفی، قابلیت تایید و بموقع بودن است. یکی از ویژگیهای بارز این استانداردها پرداختن به ویژگیهای ذاتی ارقام حسابداری است، یعنی ویژگیهایی که از ترجیحات شخصی استفاده‌کنندگان داده‌های حسابداری استخراج نشده‌باشد. در نتیجه بین استانداردهای دستوری و ترجیحات شخصی رابطه‌ای مستقیم وجود ندارد. لذا، استانداردهای دستوری که با ترجیحات شخصی فاصله دارد نمی‌تواند جانشین کاملی برای این ترجیحات باشد و وضع چنین استانداردهایی، مشکلات جدی به بار می‌آورد. مشخصاً، اگر فرض‌کنیم سیستم حسابداری برای بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار استفاده کنندگان داده‌های حسابداری طراحی می‌شود، داده های انتخاب‌شده برایرعایت استانداردهای وضع شده، لزوماً منجر به چنین نتیجه‌ای نخواهدشد. این مبحث را دمسکی (Demski) درمقاله‌ای با عنوان « امکان ناپذیری عمومی استانداردهای دستوری حسابداری » که در سال 1973 در اکانتینگ رویو (Accounting Review) به چاپ رسیده، ارائه کرده‌است و چکیده بحث وی به این شرح است:...

 

برای مشاهده متن کامل روی پیوند زیر کلیک نمایید.

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.