تجدیدارزیابی داراییها از دیدگاه تئوری اثباتی حسابداری، نشریه شماره 83

 ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
تجدیدارزیابی داراییها از دیدگاه تئوری اثباتی حسابداری، نشریه شماره 83

تجدید‎ارزیابی دارایی‎ها در سال‎های اخیر‎، یکی از موارد چالش برانگیز در حرفه حسابداری و حسابرسی بوده است. با توجه به آثار بااهمیت تجدیدارزیابی‎های صورت گرفته بر صورت‎های مالی و واکنش سهامداران در بازار سرمایه، نیاز است تا  این پدیده به صورت جامع تحلیل و بررسی شود. موضوع تجدیدارزیابی از سوی اهالی حرفه و دانشگاه از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است؛ از اینرو، قصد داریم در این مقاله از زاویه‎ جدیدی به موضوع بپردازیم. واتز و زیمرمن  (Watts & Zimmerman, 1985) در کتاب تئوری اثباتی حسابداری سه فرضیه پاداش، بدهی و هزینه سیاسی را مطرح کرده‎اند که در این مقاله، به تجدیدارزیابی از زاویه این 3 فرضیه خواهیم نگریست.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.