تجدید ارزیابی داراییهای ثابت؛واقعیتهای قابل تامل، نشریه شماره 83

 ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
  فایلهای مرتبط
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت؛واقعیتهای قابل تامل، نشریه شماره 83

به عنوان بخشی از پنجمین بسته تشویقی دولت اندونزی، وزارت امور مالی مقررات شماره 191  (PMK 191) خود را که مربوط به تجدیدارزیابی داراییهای ثابت است، در بیست ودوم  اکتبر سال 2015 منتشر کرد. طبق مقررات فعلی یعنی مقررات شماره 79 (PMK 79)، واحدهای اقتصادی نسبت به مازاد تجدیدارزیابی  داراییهای ثابت خود مشمول مالیات نهایی به نرخ 10 درصد بودند؛ ولی مطابق مقررات شماره 191، این مالیات به شرح زیر کاهش یافته است: 

  سه درصد در کل سال 2015 ،

  چهار درصد در نیمه اول سال  2016، و

  شش درصد در نیمه دوم سال 2016. 

این مقررات به عنوان یک رویه ویژه موقت، تنها برای سالهای 2015 و 2016 درنظر گرفته شده است و بنابراین در نتیجه  آن، الزامهای مقررات شماره 79 برای این دوره  معلق شده است و دوباره از ابتدای سال 2017 قابل اجرا خواهد بود.   

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.