کارکردهای ابزار مالی اسلامی (صکوک اسلامی)، نشریه شماره 82

 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
کارکردهای ابزار مالی اسلامی (صکوک اسلامی)، نشریه شماره 82

کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می دهند در پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره)، دچار محدودیتهایی هستند. در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه یک بازار بدهی جانشین که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد، وجود دارد در دهه اخیر، اوراق قرضه اسلامی در مطابقت با احکام شریعت اسلام به نام صکوک معروف شده و رشد چشمگیری داشته است به این موضوع در فصل پول و بانک قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت عنوان صکوک (استصناع، مرابحه و خرید دین) و اوراق خزانه اسلامی اشاره و در قانون بودجه سالانه نیز اجازه انتشار از سوی قانونگذار صادر شده است.  

 

   برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.