آیا با کاشف و ماهر آشنا هستید؟ نشریه شماره 82

 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
آیا با کاشف و ماهر آشنا هستید؟ نشریه شماره 82

طبق استاندارد حسابرسی شماره315 با عنوان «تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن»، حسابرسان ملزم هستند از فعالیتهای کنترلی مرتبط با حسابرسی واحد تجاری شناخت به دست آورند. از سوی دیگر، چون بهره مندی از فناوری اطلاعات در سازمانها، ضمن تأثیر بر نحوه اعمال فعالیتهای کنترلی، خطرهایی را نیز با خود به همراه دارد، حسابرسان به ناچار باید از نحوه برخورد واحد تجاری با خطرهای ناشی از فناوری اطلاعات و کنترلهای حاکم بر آن، شناخت کسب کنند.

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.