تأمین مالی اسلامی؛ خلق ارزش تحولات دهه اخیر، نشریه شماره 82

 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
تأمین مالی اسلامی؛ خلق ارزش تحولات دهه اخیر، نشریه شماره 82

محیط رقابتی برای خدمات مالی در مناطق موسوم به اس ای ای ای ام یی  (SAAAME) شامل امریکای جنوبی، افریقا، آسیا، و خاورمیانه، به دلیل رشد فزاینده این مناطق و افزایش تجارت بین منطقه ای، به شدت دستخوش تغییر شده است. این اعتقاد وجود دارد که روش تأمین مالی اسلامی، هم اینک جایگاه دلخواه خود را برای بهره مندی از فرصتهای پیش آمده در این کشورها پیدا کرده تا به نحو شایسته ای از این موقعیت استفاده کند؛ به ویژه اینکه تحلیل های انجام شده بیانگر این واقعیت هستند که تا سال 2030 میلادی، بیش از 95 درصد از کل جمعیت مسلمان جهان در دو قاره آسیا و افریقا ساکن خواهند شد.

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.