چشم اندازی بر ابزار نوین مالی و وضعیت آن در ایران، نشریه شماره 82

 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
  فایلهای مرتبط
چشم اندازی بر ابزار نوین مالی و وضعیت آن در ایران، نشریه شماره 82

امروزه  دستیابی  به  منابع  مالی  ارزان و مناسب، یکی  از مهمترین  دغدغه های مدیران و سیاستگذاران  اقتصادی  است. شناخت انواع ابزار مالی و انتخاب  آنها به عنوان منبع تأمین مالی، بسیار مهم است (عبده تبریزی، 1376). تعیین چگونگی تأمین مالی متشکل از نقد و غیرنقد، نیازمند تدوین خط مشی ها و شناسایی  راهکارهای مناسب تأمین مالی است (نیکومرام  و  همکاران،1392). در فرایند تأمین وجوه، استفاده از راهکارهای مختلف اهمیت زیادی دارد. این گونه  تصمیمها، عنصر اجتنابناپذیر تصمیمهای سرمایه گذاری و عملیاتی است (رهنمای رودپشتی و همکاران،1392).

 

 برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.