سواد مالی، نشریه شماره 81

 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
سواد مالی، نشریه شماره 81

سیاستگذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، به طور فزایندهای در حال شناخت اهمیت سواد مالی بوده و در پی آن منابع خود را در حوزه برنامه های تحصیلات مالی و ارتقای آن تخصیص می دهند. برنامه ها و سرمایه گذاریهای ملی و جامعی به وسیله بانک جهانی و دیگر مراکز تأمین کننده وجوه (خیریه) در سراسر دنیا به جریان افتاده است. از اینرو با توجه به افزایش حجم نوشتار و مطالعه ها در زمینه سواد و تحصیلات مالی، هیچ زمانی مناسبتر از اکنون برای بررسی مدارک و مستندهای موجود نیست.

 

  برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.