مدل پیشنهادی؛ گفتگو با آقای دکتر علی رحمانی، نشریه شماره 81

 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
  فایلهای مرتبط
مدل پیشنهادی؛ گفتگو  با آقای دکتر علی رحمانی، نشریه شماره 81

حسابرس
برای مجله حسابرس گفتگو با شما که فعالیتهای موفق و گسترده علمی و حرفه ای دارید، فرصت ارزشمندی است  دیدگاه شما دامنه گسترده ای از ذینفعان گزارشگری مالی را پوشش می دهد.  از همین نقطه گفتگو را آغاز کنیم که چه ضرورت هایی برای بازنگری در نظام آموزش حسابداری و حسابرسی وجود دارد؟

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.