نقش تحقیق های ارتباط ارزشی در استانداردگذاری دیدگاه موافق و مخالف، نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
نقش تحقیق های ارتباط ارزشی در استانداردگذاری  دیدگاه موافق و مخالف، نشریه شماره 80

یکی از روشهای ارزیابی رویه ها و استانداردهای حسابداری پیشنهادی، استفاده از تحقیق های تجربی همبستگی با قیمت های بازار عنوان شده است  پرسشی که در این بخش تلاش می شود مورد واکاوی قرار گیرد، این است که  «تا چه اندازه میتوان از این دسته تحقیق ها که تحت عنوان تحقیق های ارتباط ارزشی  طبقه بندی می شوند، برای ارزیابی رویه های پیشنهادی و در نتیجه استانداردگذاری بهره برد؟» براین اساس، خلاصه ای از دو دیدگاه مخالف (Holthausen & Watts, 2001) و موافق (Barth et al., 2001) مورد بحث قرار میگیرد.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.