به کارگیری استانداردهای بین المللی تعدیل شده در محیط متغیر حسابرسی، نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
به کارگیری استانداردهای بین المللی تعدیل شده در محیط متغیر حسابرسی، نشریه شماره 80

موضوعهای بنیادی در حسابرسی ومحیط در حال تغییر آن
اجازه بدهید تا با این پرسش بنیادی شروع کنیم که در اصل چرا حسابرسی میکنیم؟ در اصل به خاطر اینکه خدمتی در جهت منافع عمومی انجام دهیم حسابرسی پشتوانه کیفیت و اعتبار گزارشگری مالی است و به تبع آن اعتماد عمومی را تقویت می کند. بنابراین، حسابرسی بخشی اساسی در زنجیره تأمین گزارشگری شرکت و زیربنای مالی جامعه محسوب می شود از اینرو، کوتاهی در ارائه گزارش های حسابرسی باکیفیت می تواند سرآغاز پیامدهای ناگوار برای افراد و گروه های بسیار دیگری نیز باشد.

  

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.