هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و دلایل به کارنگرفتن بخشهایی از استانداردها، نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
هماهنگ سازی استانداردها در کشورها و دلایل به کارنگرفتن بخشهایی از استانداردها، نشریه شماره 80

پیشرفت های سریع فعالیت های واحدهای انتفاعی در دهه های اخیر به همراه پیچیدگی های نظامهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی، لزوم تهیه و ارائه اطلاعات مالی مربوط ، کامل و درخور اتکا را از سوی واحدهای انتفاعی تشدید کرده است. نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده، باعث تصمیم گیری اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و سرانجام عقب ماندگی و فقر اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی می شود. بنابراین وجود اطلاعات مربوط، درخور اتکا و درخور فهم یکی از ابزار اصلی توسعه اقتصادی کشورها است. یکی از مهمترین الزام های تهیه و ارائه اطلاعات مالی با ویژگیهای مزبور، تدوین استانداردهای حسابداری و رعایت آن در عمل است.

 

  برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.