نحوه شناسایی و حل وفصل خطاها در مایکروسافت اکسل، نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
نحوه شناسایی و حل وفصل خطاها در مایکروسافت اکسل، نشریه شماره 80

چند شمارهای می شد که درب کارگاهمان را باز نکرده بودیم؛ کارگاه اِکسل(EXCEL) را میگویم. البته بعید است که شما طی این مدت به استفاده از اِکسل و دیگر اعضای خانواده اش بی توجه بوده باشید.  
چند هفته پیش با فایل اِکسل جالبی مواجه شدم که زمینه ساز موضوع این نوشته شد. این فایل، مربوط به کارپوشه (Workbook) محاسبه های بهای تمام شده و سود ناویژه به تفکیک هر یک از محصولات در یک شرکت تولیدی برای دوره میانی سال جاری بود. 22 برگه (Sheet) را شامل می شد که اطلاعات هزینه یابی بر پایه نرخهای استاندارد، هزینه های واقعی دستمزد و سربار در هر یک از مراکز هزینه، انحراف های هزینه های مواد، دستمزد و سربار، مبانی جذب هزینه ها، نرخهای فروش، … و خلاصه هر آنچه که برای محاسبه های مربوط به موضوع لازم بود، در آن وجود داشت؛ و صد البته، بسیاری از سلولهای (Cells) برگه ها به دلیل فرمولهای مندرج در آنها، از مقادیر دیگر سلولها متأثر بودند. 

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.