به کارگیری موازی؛ گفتگو با دکتر محسن خوش طینت؛ نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
به کارگیری موازی؛ گفتگو با دکتر محسن خوش طینت؛ نشریه شماره 80

حسابرس
قدردان شما هستیم که این بار نیز درخواست ما را برای گفتگو درباره موضوع بااهمیت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پذیرفتید.   اطمینان داریم که مشارکت ارزشمند شما، با استقبال خوانندگان و دانش پژوهان روبه روست. 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.