مسئولیت سنگین حرفه؛گفتگو با دکتر جواد شکرخواه؛ نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
مسئولیت سنگین حرفه؛گفتگو با دکتر جواد شکرخواه؛ نشریه شماره 80

حسابرس
تشکر می کنیم از اینکه فرصت دادید درباره موضوع مهم به کارگیری استانداردهای بین المللی با جنابعالی که افزون بر مقام علمی، به عنوان مدیر از اطلاعات حسابداری برای تصمیمگیری در محیط اقتصادی استفاده درخورتوجهی دارید و در واقع از ذینفعان مهم گزارشگری مالی در ایران هستید، گفتگو کنیم.  اطمینان داریم که تجربه و دانش شما، مطالب و دیدگاه های ارزشمندی درباره این موضوع مهم در اختیار خوانندگان و دیگر ذینفعان گزارشگری مالی قرار خواهد داد.

 

 

برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید. 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.