میزگرد اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نشریه شماره 80

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
میزگرد اهمیت، ضرورت و چالشهای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نشریه شماره 80

14سال پس از بازسازی کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری (IASC) و ایجاد بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) و هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، شواهد به دست آمده از حوزه های گزارشگری سراسر جهان نشان می دهد که چشم انداز استانداردهای جهانی حسابداری به واقعیت پیوسته است.
بررسی انجام شده از 140 حوزه گزارشگری در سراسر جهان، نشان می دهد که 116 حوزه (83 درصد)  به کارگیری استانداردها را برای شرکتهای سهامی عام و مؤسسه های مالی الزامی ساخته اند و بیشتر 24 حوزه باقیمانده نیز به کارگیری آن را اجازه داده اند تنها ده کشور هنوز به کارگیری آنها را برای شرکتهای داخلی الزامی نساخته اند.
تقریباً همه حوزه ها از استانداردهای جهانی پشتیبانی می کنند و همه آنها به طور علنی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به عنوان استانداردهای جهانی می شناسند حدود 90 درصد از 116حوزه، به کارگیری استانداردها را برای شرکتهای غیربورسی نیز الزامی یا مجاز ساخته اند.

 

برای مشاهده متن کامل این میزگرد روی پیوند زیر کلیک نمایید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.