شماره 80، آذر- دی 1394، دکتر یدالله مکرمی

 ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
  فایلهای مرتبط
شماره 80، آذر- دی 1394، دکتر یدالله مکرمی
بحرانهای اقتصادی و مالی جهانی نشان داده است که شفافیت اطلاعات مالی باید به میزان درخورتوجهی بهبود یابد مراجع نظارتی جهانی، برای دستیابی به این مقصود، تأکید خود را بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) قرار داده اند.

بحرانهای اقتصادی و مالی جهانی نشان داده است که شفافیت اطلاعات مالی باید به میزان درخورتوجهی بهبود یابد  مراجع نظارتی جهانی، برای دستیابی به این مقصود، تأکید خود را بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) قرار داده اند.
تدوین، پذیرش و استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، راهی طولانی را پیموده است؛ گرچه هنوز کارهای زیادی در پیش است  اکنون، به تقریب همه کشورها و حوزه های گزارشگری، از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحد پشتیبانی میکنند و بیشتر کشورها و حوزه ها به کارگیری آن را برای تمام یا بیشتر بنگاههای خود الزامی ساخته اند.
برنامه همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا (US GAAP)، بعد از یک دهه، در حال پایان یافتن است  به تازگی، دو استاندارد شناخت درامد و حسابداری اجاره، که حاصل کار مشترک است، به پایان رسید  همکاری بین این دو، موجب بهبود کیفیت استانداردها شده است  تردید کسانی که فکر میکردند تفاوتهای بین استانداردهای مبتنی بر قواعد با استانداردهای مبتنی بر اصول هرگز حل شدنی نیست، از بین رفته است  این موفقیت بزرگی است که کمتر کسی ده سال پیش میتوانست آن را پیش بینی کند.
در ژاپن، به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از سال اختیاری بوده است و اکنون بیش از شرکت بزرگ ژاپنی یا به کارگیری آن را شروع کرده اند و یا در تدارک آن هستند  هندوستان در تدارک به کارگیری استانداردهای حسابداری هندی (Ind AS) است که با استانداردهای بین المللی، همگرا شده و تفاوتهای بسیار کمی با آنها دارد  چین ده سال پیش، براساس قرارداد پکن، که به تازگی به روز شده است، تصمیم به همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گرفت  بر مبنای قرارداد به روزشده، کارگروه مشترکی برای یافتن گامهای بیشتر در عمق دادن به استفاده از استانداردهای بین المللی در چین، به ویژه برای شرکتهای چینی با ساختار بین المللی، شکل گرفته است این به آن معنا است که در همان حال که شرکتهای چینی پذیرفته شده در بورس هنگ کنگ از استانداردهای بین المللی استفاده میکنند، استفاده از آنها در داخل چین نیز در دستور کار قرار گرفته است.  
استفاده جهانی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، چه آینده ای خواهد داشت؟
برنامه کار و اثربخشی ساختار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در حال بازنگری است و به طور قطع چالشهای جدیدی در راه است  یکی از آنها، اطمینان یافتن از این است که استحکام استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، در دنیای پیوسته در حال تغییر، حفظ خواهد شد دیگر آنکه، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید تکیه گاه و کلید اطمینان سرمایه گذاران باشد، درنتیجه، ارزش اطلاع رسانی آن باید بهبود یابد  موارد افشا باید اثربخش تر و گزارشگری کلیشه ای محدودتر شود  برای درک آسانتر گزارشگری مالی، بدون قربانی کردن کیفیت و استحکام استانداردها، گزارشگری عملکرد باید بهبود یابد  به علاوه، این مهم است که گزارشگری مالی چگونه به حوزه وسیعتر گزارشگری بنگاه، ازجمله گزارشگری یکپارچه، مرتبط شود، که پایداری و ایجاد ارزش در آن موضوع محوری است و در انتها، پیشرفتهای فناوری چه آثاری بر گزارشگری خواهد داشت.
آینده گزارشگری مالی واحد جهانی به مشارکت همه کشورها و حوزه های گزارشگری بستگی دارد  کشور ما نیز میتواند و باید در این تحول مهم سهیم و از مزیت آن بهره مند شود.

 

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.