حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛ از حرف تا عمل، نشریه شماره 79

 ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
  فایلهای مرتبط
حسابرسی در واحدهای کوچک و متوسط؛  از حرف تا عمل، نشریه شماره 79

ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک ومتوسط در برنامه های توسعه اقتصادی کشورها، اولویت دارند این بنگاهها به سرمایه گذاری کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال و ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعها و افزایش صادرات کشورها، دارای نقش مهمی هستند بنگاههای کوچک ومتوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت های زیادی هستند؛ اما با وجود این، هر کشور با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این بنگاهها ارائه کرده است بیشتر این تعریف ها براساس معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش داراییها و میزان سرمایه مطرح شده اند تفاوت اساسی بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک ومتوسط از دو جنبه ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریتی است شرکتهای کوچک ساختار سازمانی ساده ای دارند و سهامدار یا مالک، هدایت کننده شرکت است.

 

برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.  

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.